Tag: pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang politik ditunjukkan oleh pilihan